EstTech Grupp OÜ

Weinigi puidutööstusseadete müük, varuosad ja hooldus

Tõukursaed

Optimeerivad tõukuriga kappimissaed: universaalsed ja mitmekülgsed

 

Pikkuses järkamises peitub palju rohkem tootlikkuse kasvupotentsiaali kui üldiselt arvatakse. Tootlikkuse kasvu kinnitab fakt, et pikkuse järkamine on säästlik. WEINIG OptiCut DimterLine pakub nii väikestele kui suurtele puidutöötlemisettevõtetele järgmisi eeliseid:

 

Juba väikseim, OptiCut S 50, lõikab kuni neli korda rohkem kui manuaalne kappsaag. Lisaks sellele väheneb ka ligi poole võrra vajadus tööjõu järle, sest OptiCut sead teostavad enamuse töökäikudest automaatselt, olles seejuures ka täiesti ohtud. Automaatselt teostatavad protsessid on:

 

  • transportimine
  • täpne positsioneerimine
  • tooriku kinnihoidmine lõikamisel hetkel
  • lõikamine

 

Töötaja ülesandeks on ainult materjali asetamine sissesöödulauale ja juba lõigatud pikkuste staabeldamine. Ükskõik kas tegemist on väikeste või suurte seeriatega: WEINIG OptiCut DimterLine töötate Te majanduslikust seisukohast lähtuvalt alati hästi.

 

Kui lõigatakse kindla lõikekava järgi etteantud pikkusi – nt. kui toorikust peab välja võtma kindla pikkusega “veavaba” detaili – on võimalik saavutada kõrgeim tootlikkus. Toorikuid lõigatakse lihtsalt kogu paketina.

 

Funktsioon “manuaalne lõige” garanteerib suure paindlikkuse. Igal ajal on võimalik teha individuaalne lõige, kappida välja üks viga või lõigata üks pikkus.

 

WEINIG OpitCut DimterLine võimaldab lõigata pikkused ka lõikemustri järgi. Selleks mõõdetakse kõigepealt automaatselt toorik – loomulikult võimalikult väikese jäätmete hulgaga.

 

Funktsiooniga “automaatne vigade kappimine” on võimalik puitu rohkem väärtustada, tõstes selle kvaliteeti ja seda säästes. OptiCut kapib välja markeeritud vead puidul (oksad, vaigukohad, lõhed jt.). Sellest tekib erinevate pikkustega veavaba puhas toorik. Lõpuks ühendatakse sõrmjätkseadme abil puidu pikkused. WEINIG GRUPP pakub kõiki seadmeid ühelt tootjalt.

 

Kõikide OptiCut tõukursaagidega on võimalik ka optimeerida: OptiCut kapib lõikemustri järgi markeeritud pikkused vigade vahelt välja. Tänu jäätmete minimeerimisele tõuseb niimoodi puidu kasutatus. Samuti on võimalik teha manuaalseid lõikeid. OptiCuti intelligentne juhtimissüsteem lahendab mõne sekundi jooksul mitu töökäiku: tooriku täpne mõõtmine, lõikekavast parima võimaliku pikkuste kombinatsiooni kalkuleerimine, prioriteetide jälgimine ja lõpuks kõrgeima täpsusega saelõike teostamine.

 

OptiCuti on väga lihtne teenindada, lihtne on ka lõikekava koostamine. Saagidel on suure touch-screen monitoriga OptiCom Direct juhtimissüsteem. Seadmeid on võimalik ühendada ka arvutivõrku.

 

Tootekataloog: OptiCut S50 seeria

 

Tootekataloog: OptiCut S90 seeria

 

Tootekataloog: OptiCut süsteemlahendused